ගුවන් සේවා ආරක්ෂණ ජාලය

විකිපීඩියා වෙතින්

ගුවන් සේවා ආරක්ෂක ජාලය (ASN) (ඉංග්රීසි: ගුවන් ආරක්ෂණ ජාලය), වෙබ් අඩවියක් ගුවන් අනතුර ඉතිහාසයේ වාර්තා වී ඇත. මෙම වෙබ් අඩවියේ දත්ත ගබඩාව ගුවන් යානා 8,700 කට වැඩි සංඛ්යාවක් අඩංගු වේ. සෑම සතියකම සෑම වෙබ් අඩවියකටම 50,000 ක් පමණ නරඹන්නන් මෙම වෙබ් අඩවියට පැමිණෙයි.

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

1996 දී හාරෝ රනර් විසින් "ගුවන් සේවා ආරක්ෂිත වෙබ් පිටු" ආරම්භ කරන ලදී. පසුව, ෆේබියන් ලුසාන් වෙබ් අඩවියේ නම වෙනස් කිරීමට හැව්රෝ වාර්තාකරු උපදෙස් ලබා දුන්නේය. මෙම යෝජනාවට අනුව ගුවන් සේවා ආරක්ෂිත ජාලය ලෙස නම් කර ඇත. මෙම වෙබ් අඩවියෙහි දැන්වීම් කිසිවක් දැනට ප්රදර්ශනය කර නොමැත. එය මිනිසුන්ගේ පරිත්යාගයෙන් පමණක් ධාවනය වන්නේ එබැවිනි. 2006 දී මෙම වෙබ් අඩවිය සැමරීමට වසර 10 ක් සමරනු ලබයි. ගුවන් සේවා ආරක්ෂිත ජාලය බොහෝ ගුවන් සමාගම් විසින් විශ්වසනීය ලෙස පිළිගනු ලැබේ.

ඉලක්කය[සංස්කරණය]

ගුවන් සේවා අනතුරු ආරක්ෂිත ජාලය සියලු ගුවන් අනතුරු හා ආරක්ෂණ ගැටලු පිළිබඳව නිවැරදි, නවීන තොරතුරු සැපයීම අරමුණු කරයි. මෙම වෙබ් අඩවිය අනතුරු සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ තොරතුරු මෙන්ම අනතුරු පිළිබඳ බොහෝ පින්තූර අඩංගු වේ.

බාහිර සබඳතා[සංස්කරණය]