ගුවන් විදුලි නාලිකා ලැයිස්තුව - ශ්‍රී ලංකාව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාව තුළ බොහෝ ගුවන්විදුලි නාලිකා දැනට ක්‍රියාකාරීව පවතී . මෙම නාලිකා විවිධ වූ වැඩසටහන් සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂාවන්ගෙන් විකාශය වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන්විදුලි නාලිකා[සංස්කරණය]

විවිධ වූ නාලිකා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව (SLBC) හා පෞද්ගලික ආයතන කිහිපයක් මගින් විකාශය කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව (SLBC) සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා 3න්ම ක්‍රියා කරයි. සමාජ දැනුවත්කම උදෙසා පණිවුඩ බොහෝ විට නිකුත් කරන්නේ මේවායින්ය. (බීමත් රිය පැදවීම, ඖෂධ සහ සෞඛ්‍යය සැලකිල්ලට භාජනය කරනවා.)

පෞද්ගලික ගුවන්විදුලි ප්‍රචාරන සමාගම්, සන්නිවේදනය මාධ්‍යය අමාත්‍යංශය හා ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව (ඨ්ර්‍C) බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතු වේ.අන්ඩ් cඔම්මෙන්cඑඩ් ඔපෙරටිඔන් ඔෆ් අ නුම්බෙර් ඔෆ් ටෙර්‍රෙස්ට්‍රිඅල් රඩිඔ ස්ටටිඔන්ස්. ඹ්ය් 2010, ඔවෙර් ෆොර්ට්ය් ස්ටටෙ අන්ඩ් ප්‍රිවටෙල්ය් ඔව්නෙඩ් රඩිඔ ස්ටටිඔන්ස් වෙරෙ ඉන් ඔපෙරටිඔන් ඉන් Sරි ළන්ක. ථෙ ටබ්ලෙ බෙලොව් ලිස්ට්ස් තොසෙ cඋර්‍රෙන්ට්ල්ය් අcටිවෙ.

Throughout the authorities many private organizations obtained radio broadcasting licenses from the Media Ministry, Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka (TRC) and commenced operation of a number of terrestrial radio stations. By 2010, over forty state and privately owned radio stations were in operation in Sri Lanka. The table below lists those currently active.

Radio Station Frequency 1 (MHz)[1] Frequency 2 (MHz) Primary Language Status
Alai FM 91.4 Tamil Active
CRI SRI LANKA 97.9 Sinhala, Tamil, English & Chinese Active
FM Derana 92.2 92.4 Sinhala Active
E FM 88.3 English Active
Gold FM 93.0 93.2 English Active
Hiru FM 96.1 96.3 Sinhala Active
Isira FM 89.1 89.3 Sinhala Active
Kiss FM 96.9 English Active
Kirula FM 96.6 Sinhala Active
Lak FM 106.0 106.2 Sinhala Active
Lakhanda 93.5 93.7 Sinhala Active
Lakviru (Mawbima Radio) 105.2 105.4 Sinhala Off-Air
Legends FM (කලින් ඉසුර FM, කිරුළ FM) 96.6 English Active
Lite FM 87.6 87.8 English Active
Max Radio 95.3 Sinhala Active
Neth FM 94.8 95.0 Sinhala Active
Ran FM 88.1 100.5 Sinhala Active
Rangiri Sri Lanka 104.4 105.7 Sinhala Active
Real Radio 97.1 English Active
Red FM 99.5 99.7 English Off-Air
Rhythm FM (formerly Asura FM) 95.6 95.8 Sinhala Active
Seth FM (Negombo City only) 101.8 Sinhala Active
Shaa FM 90.9 91.1 Sinhala Active
Shakthi FM 103.9 104.1 Tamil Active
Shree FM 100.0 100.2 Sinhala Active
Shri Global Radio 103.1 Tamil Off-Air
SLBC - City FM 89.6 89.8 Sinhala Active
SLBC - English Service 97.4 97.6 English Active
SLBC - Sinhala National Service (Swadeshiya Sevaya) 91.7 91.9 Sinhala Active
SLBC - Sinhala Commercial Service (Velanda Sevaya) 94.3 94.5 Sinhala Active
SLBC - Tamil National Service 102.1 102.3 Tamil Active
SLBC - Tamil Commercial Service (Thendral) 104.7 104.9 Tamil Active
SLBC - Ruhunu/ Rajarata/ Kandurata/ Uva/ Vidula/ Sport Service/ Times Radio 107.3 107.5 Sinhala, Tamil and English Active
SLBC - Kothmale FM / Dambana 97.6 Sinhala, Tamil Active
SLBC - Gemidiriya 89.8 Sinhala Active
SLBC - Pirai FM/ Wayamba/ Jaffna Regional 90.1 Sinhala, Tamil Active
Singha FM (Formerly Youth Radio) 88.6 88.8 Sinhala Active
Sirasa FM 106.5 106.7 Sinhala Active
Siyatha FM 98.2 98.4 Sinhala Active
Sooriyan FM 103.4 103.6 Tamil Active
Sun FM 98.7 98.9 English Active
Tamil FM 107.8 Tamil Off-Air
TNL Rocks 99.2 English Active
The Budhhist 101.3 Sinhala, English Active
V FM 107.0 Sinhala Active
Vasantham FM 102.6 102.8 Tamil Active
Y FM 92.7 English Active
VIP Radio (Formerly Sath FM) 94.0

Sabanda Radio www.sabanda.com

Sinhala Active
Vettri FM 90.4 90.6 Tamil Active
Yes FM 100.8 101.0 English Active

International Broadcasters[සංස්කරණය]

Several international broadcasters operate radio channels from outside but dedicated to Sri Lanka by using either Sinhala or Tamil languages

(In order of name, Owned/Run by, Base Country)

See also[සංස්කරණය]

References[සංස්කරණය]

  1. Alan G. Davies. "Radio Stations in Sri Lanka". සම්ප්‍රවේශය 2010-01-01.