ගිලර්මෝ ලාසෝ

විකිපීඩියා වෙතින්

1955 නොවැම්බර් 16 වන දින උපත ලද ගිලර්මෝ ලාසෝ මෙන්ඩෝසා 2021 මැයි 24 සිට ඉක්වදෝ ජනරජයේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කර ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගිලර්මෝ_ලාසෝ&oldid=480552" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි