ගාමිණී හෝල් (ප්‍රදේශය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කොළඹ නගරයට අයත් මරදාන අසල ප්‍රදේශයකි.

නම[සංස්කරණය]

ගාමිණී හෝල් නමින් මෙම ප්‍රදේශයේ තිබූ චිත්‍රපටි ශාලාව නිසා මෙම නම ලැබී ඇත. 1983 කළු ජූලිය දිනයේදී එම චිත්‍රපටි ශාලාව ගිනිතබා විනාශකර ඇත.

විශේෂතා[සංස්කරණය]

පැරණි පොත් විකුණන කඩ සඳහා ප්‍රසිද්ධියක් උසුලයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගාමිණී_හෝල්_(ප්‍රදේශය)&oldid=352621" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි