ගාන්ධාර

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න


උතුරැ දිග පාකිස්ථාන‍යේ හා නැගෙනහිර ඇෆගනිස්ථානයේ පිහිටා තිබු පෞරාණික රාජධානිය ගාන්ධාරය නම් විය. ගාන්ධාර රාජධානිය ප්‍රධාන වශයෙන් පැතිරී තිබුනේ පෙෂාවර් නිම්නය. පෝටෝහාර් සානුව සහ කාබුල් නදිය කේන්ද්‍රගත කරගෙනය. එහි ප්‍රධාන නගරයට ‍වුයේ පුරැෂ පුරය හෙවත් පුරැෂයන්ගේ නගරයයි. (නූතන පෙෂාවර් නගරය) තවත් කළෙක තක්ෂිලාව ප්‍රධාන නගරය විය.

ගාන්ධාර රාජධානිය ක්‍රිස්තු පූර්ව පළමු සහශ්‍රයේ මුල් භාගයේ සිට ක්‍රිස්තු වර්ෂ එකොළොස් වන සියවස දක්වා අඛණ්ඩව පැවැතුණි. ක්‍රිස්තු වර්ෂ පළමු සියවසේ සිට පස්වන සියවස දක්වා වු කාලය තුළ ගාන්ධාර රාජ්‍යය එහි උපරිමයට ලගා විය. ඒ සදහා දායක වූ ප්‍රධාන පාලකයන් වුයේ බෞද්ධ නරපතියෙකු වූ කුෂාන්ය.

දසවන හා අකොලොස්වන ශතවර්ෂයේ හි එහි පාලනය මුස්ලිම් භක්තික අිරාජයන් අතට පත්වීමට ප්‍රථම එහි පාලනය හින්දු භක්තිකයන් වු ෂහි වරැන් අත විය. ෂහි ධන පදය ඉතිහාස කතෘ, අල්, බිරැනි විසින් හින්දු පාලකයන් හැදින්වීමට යොදා ගන්නා ලදි.

ෆස්නි හි මහමුද් එහි පාලනය ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1021 දී අත්පත් කරගත් පසු ගාන්ධාර යන නාමය භාවිතයෙන් ඉවත් විය. මෝග් යුගයේ දී එම ප්‍රදේශය ලාහෝර් සි හෝ කාබුල් සිට පාලනය කෙරිනි. එම කාලයෙේදී ගාන්ධාර ප්‍රදේශය කාබුල් ප්‍රාන්තයේ කොටසක් විය.

Timeline[සංස්කරණය කරන්න]

 • c.2300–c.1900 BC Indus Valley civilization
 • c.1900–c.520 BC No records. Indo-Aryan migrations. Ramayana legend says Lord Rama's brother Bharat ruled from Gandhara.
 • c.520–c.326 BC Persian Empire Under direct Persian control and/or local control under Persian suzerainty.
 • c.326–c.305 BC Occupied by Alexander the Great and Macedonian generals
 • c.305–c.180 BC Controlled by the Maurya dynasty, founded by Chandragupta. Converted to Buddhism under King Asoka (273–232 BC)
 • c.185–c.97 BC Under control of the Indo-Greek Kingdom, with some incursions of the Indo-Scythians from around 100 BC
 • c.97 BC–c. AD 7 Saka (Scythian) Rule
 • c.07–c.75 Parthian invasion and Indo-Parthian Kingdom, Rule of Commander Aspavarman?. Ambhi Kumar , king of Gandhara was a descendant of Lord Raghu and prince Bharat of Kosala Kingdom.
 • c.75–c.230 Kushan Empire
 • c.230–c.440 Kushanshas under Persian Sassanid suzerainty
 • c.450–c.565 White Huns (Hephthalites)
 • c.565–c.644 Nezak kingdom, ruled from Kapisa and Udabhandapura
 • c.650–c.870 Turkshahi, ruled from Kabul
 • c.870–1021 Hindushahi, ruled from Udabhandapura
 • c.1032–1350 Conquered and controlled by the empire of Mahmud of Ghazni.

See also[සංස්කරණය කරන්න]

Notes[සංස්කරණය කරන්න]


References[සංස්කරණය කරන්න]

 • Beal, Samuel. 1884. Si-Yu-Ki: Buddhist Records of the Western World, by Hiuen Tsiang. 2 vols. Trans. by Samuel Beal. London. Reprint: Delhi. Oriental Books Reprint Corporation. 1969.
 • Beal, Samuel. 1911. The Life of Hiuen-Tsiang by the Shaman Hwui Li, with an Introduction containing an account of the Works of I-Tsing. Trans. by Samuel Beal. London. 1911. Reprint: Munshiram Manoharlal, New Delhi. 1973.
 • Bellew, H.W. Kashmir and Kashgar. London, 1875. Reprint: Sang-e-Meel Publications 1999 ISBN 969350738X
 • Caroe, Sir Olaf, The Pathans, Oxford University Press, Karachi, 1958.
 • Herodotous, The Histories, Translated by Aubrey De Selincourt, Penguin Books, 1954.
 • Hill, John E. 2003. "Annotated Translation of the Chapter on the Western Regions according to the Hou Hanshu". 2nd Edition.
 • Hussain, J. An Illustrated History of Pakistan, Oxford University Press, Karachi, 1983.
 • Legge, James. Trans. and ed. 1886. A Record of Buddhistic Kingdoms: being an account by the Chinese monk Fâ-hsien of his travels in India and Ceylon (A.D. 399–414) in search of the Buddhist Books of Discipline. Reprint: Dover Publications, New York. 1965.
 • Shaw, Isobel. Pakistan Handbook, The Guidebook Co., Hong Kong, 1989
 • Watters, Thomas. 1904–5. On Yuan Chwang's Travels in India (A.D. 629–645). Reprint: Mushiram Manoharlal Publishers, New Delhi. 1973.

External links[සංස්කරණය කරන්න]

සැකිල්ල:Middle Kingdoms of India

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගාන්ධාර&oldid=280933" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි