ග්වන්ටානමෝ බේ නාවික කඳවුර

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
United States Naval Station Guantanamo Bay
Guantánamo Bay, Cuba
Gitmo Aerial.jpg
Aerial view of Guantanamo Bay
වර්ගය හමුදා කඳවුර
තැනූයේ 1898
භාවිතයේ පවතීයිද 1898 - වත්මන
පාලන කෙරෙනුයේ United States Navy
වත්මන්
ආඥාපති
Captain Kirk R. Hibbert, USN
සටන්/යුද්ධ Battle of Guantánamo Bay