ග්වන්ටානමෝ බේ නාවික කඳවුර

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
United States Naval Station Guantanamo Bay
Guantánamo Bay, Cuba
Gitmo Aerial.jpg
Aerial view of Guantanamo Bay
වර්ගය හමුදා කඳවුර
විස්තර
පාලනය United States Navy
ඉතිහාසය
ඉදිකිරීම 1898
භාවිතයේ පවතීද 1898 - වත්මන
යුද්ධ/ගැටුම් Battle of Guantánamo Bay
මුර ඇණි පිළිබඳ තොරතුරු
වත්මන්
ආඥාපතියා
Captain Kirk R. Hibbert, USN