කෝකිලායි ප්‍රහාරය

විකිපීඩියා වෙතින්
Kokkilai Offensive
the Sri Lankan civil war, Eelam War I හි කොටසකි
දිනය13 February, 1985
පිහිටුම
ප්‍රතිඵලය LTTE victory
යුද්ධාවතීරයන්
Military of Sri Lanka Liberation Tigers of Tamil Eelam
ආඥාපතියන් සහ නායකයන්
Unknown Velupillai Prabhakaran
හමුදාමය ප්‍රබලතාවය
Unknown 100
අපාතිකයන් සහ හානි
100 killed (Tamil Tiger claim),[1] 4 killed (Sri Lankan Army claim) 16 killed (LTTE claim)

The Kokkilai offensive[2] was a military operation carried out by the Tamil Tigers in Kokkilai, Mullaitivu District, Sri Lanka. It is claimed this was the first attack by LTTE on a Sri Lankan Army barrack. Ravi Jayewardene, brother of then President of Sri Lanka JR Jayewardene reported to the National Security Council that the Kokkilai attack was a full-scale armed confrontation and said the Tamil Tigers were becoming a ‘sophisticated enemy.’

It is believed Tamil TigersRanjan Kanagaratnam[3] died in this attack, he was the son of Sri Lankan Member of Parliament late K. Kanagaratnam.

See also[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

  1. "Hardening Determination". TamilNation. 2005-04-18. සම්ප්‍රවේශය 2009-01-02.
  2. "1985 - the year in the brink of civil war". TamilNation. 2001-08-08. සම්ප්‍රවේශය 2009-01-02.[භින්න වූ සබැඳිය]
  3. "The Eastern warlord". Frontline. 2004-04-09. 2009-02-13 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2009-01-02.

සැකිල්ල:ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කෝකිලායි_ප්‍රහාරය&oldid=591847" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි