කොබවක ධම්මින්ද නායක හිමියන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
අතිපූජ්‍ය කිරිවෙහෙර නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන්