කොටලිගොඩ ග්‍රාමීය රෝහල

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කොටලිගොඩ ග්‍රාමීය රෝහල, ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි රජයේ රෝහලකි.