කූඬැල්ලා

විකිපීඩියා වෙතින්
කූඬැල්ලා
Hirudo medicinalis
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
රාජධානිය: Animalia
වංශය: Annelida
වර්ගය: Clitellata
උපවර්ගය: Hirudinea
Lamarck, 1818
Infraclasses

Acanthobdellidea
Euhirudinea
(but see below)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කූඬැල්ලා&oldid=389238" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි