කෑගල්ල පාසල් නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
 • අරණායක මධ්‍යමහා විද්‍යාලය,(රිවිසද) - අරණායක
 • ශාන්ත මරියා විද්‍යාලය, කෑගල්ල
 • කෑගලූ බාලිකා විද්‍යාලය, කෑගල්ල
 • කෑගලූ විද්‍යාලය, කෑගල්ල
 • රාජසිංහ මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, රුවන්වැල්ල
 • රාජගිරිය මහා විද්‍යාලය, දිප්පිටිය- අරණායක
 • ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය, කෑගල්ල
 • සහිරා විද්‍යාලය, මාවනැල්ල
 • පින්නවල මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, රඹුක්න
 • වලගම මහා විද්‍යාලය, දෙවලෙගම
 • ඩඩ්ලි සේනානායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය - තෝලංගමුව

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කෑගල්ල_පාසල්_නාමාවලිය&oldid=509618" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි