කැන්ගන් ඇල්කලයින් වතුර

විකිපීඩියා වෙතින්

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

ගොනුව:Judek9.JPG
දෙවන ලෝක යුදධයේදී එලලවූ පරමාණූ බෝම්බ ප්රjහාරය
ගොනුව:Judek10.JPG
දෙවන ලෝක යුදධයේදී එලලවූ පරමාණූ බෝම්බ ප්රවහාරය

දෙවන ලෝක යුධ සමයේ හිරෝෂීමා සහ නාගසාකි යන ජපානයේ ප්රනධාන නගරයන් දෙකට පරමාණූ බෝම්බ හෙලීමෙන් අනතුරැව එම අවශ්ථාවේදීම දශ ලක්ෂ ගනනින් ජපන් ජාතිකයින් ජීවිතක්ෂයට පත්වුයේ ශරිරයේ කෙටස්ක්වත් සොයා ගැනීමටය නොහැකි වන පරිද්දෙනි එසේම තවත් කොටසක් පත්වු පිලිස්සුම් තුවලයන් හේතුවෙන් ක්රකමක් ක්රපමයෙන් මිය ගිය අතර තවත් කොටසක් සදා කාලිකවම ආභාධීත ත්ත්වයට පත්විය පසුකාලීනව උපදින ලදරැ පරම්පරාවටද වසර ගනනක් යනතුරැ මෙම රසායනික අවියේ අතුරැ පලයන්ට ගොදුරැව ආභාධීත තත්වයෙන් ඉපදීමයත් අතුරැ පලයක් වශයෙන් ආසාදනයන් වලට ගොදුරැ වීමටත් සිදුවිය මෙම හේතුව නිසා මෙම ජපන් ජාතිකයින් විසින් මෙම අපහසුතාවයන්ගෙන් තම ජනතාව බේරා ගැනීම සදහා නොයෙකුත් පර්යේෂණයන්ගේ නිරතව සිටින ලදී

මුලික ශිද්ධාන්තය[සංස්කරණය]

හෝලි වෝටර් Holy Water[සංස්කරණය]

මෙලෙසින් ලොව පුරා පරික්ෂණයන් වෙත නිරතව සිටි ජපන් ජාතිකයින් විසින් ප්රංාශයේ ලුරදු දේවශ්ථානයේ ඇති ලෙඩ සුව කිරිමට ප්රසශිද්ධියට පත් ජල උල්පත මෙන්ම එලෙසින් ලෙඩ සුව කිරිමේ බලයක් ඇති තවත් ජල උල්පත් හතරක් වන මෙක්සිකෝවේ පිහිටා ඇති ජල උල්පතත් ඉංදියාවේ පිහිටා ඇති ජල උල්පතත් ජර්මනියේ පිහිටා ඇති ජල උල්පත මෙන්ම ඩුබායි රාජයේ පිහිටා ඇති ජල උල්පත් පිළීබදව අවධානයක් යොදු කරන ලදි එසේ මෙම ජල උල්පත් පිළිබද අවධානයක් යොමු කරන ලද්දේ මෙම ජල උල්පත් තුලින් පැමිනෙන ජලය ලොව පුරා ප්රාශීද්ධීයට පත්ව ඇත්තේ ලෙඩ සුව කිරිමට බලයක් ඇති වතුරක් වශයෙනි (හෝලි වෝටර් Holy Water)එසේම මෙම ජල උල්පත් වරථමානයේ ලෝක අවධානයට ලක්වීමට ඉතිරිව ඇත්තේද දේව හාස්කමකට බැව් සදහන් කලද එහි කිසිදු වරදක් නොමැත

පරික්ෂණයන් ආරමභ කිරිම[සංස්කරණය]

මෙම ජල උල්පත් පිළීබද 1950 වර්ෂයේ සිට පරික්ෂණයන් සිදු කරන ලද අතර ඉන් නිගමනය වුයේ එම ජලයෙහි ස්භාවික ජලයේ ඇති පීඑච් අගය මෙම ජල උලපත් පහේම පීඑච් අගය හල ඉතා ඉහල අගයන් ගන්නා බවය මෙම වෙබ් පිටුව බලන්න කැනජන් වතුර වෙනුනේ ලියන ලද වෙබ පිටුව]

තවත් විතර බලන්න

බාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

ගොනුව:Judek11.JPG
දෙවන ලෝක යුදධයේදී එලලවූ පරමාණූ බෝම්බ ප්‍රහාරය
ගොනුව:Judek12.JPG
දෙවන ලෝක යුදධයේදී එලලවූ පරමාණූ බෝම්බ ප්‍රහාරය

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

මෙම පරයෙෂණයන සිදු කිරිමෙන් අවනනුරැව 1974 වරෂයෙදී කැන්ජන් වතුර පිල්ටරය නිරමාණය කරන ලදී මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ