කැතරින්, ආදිපාදවරිය (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
(කැතරීන්, ආදිපාදවරිය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

කැතරින් යන නම දැරූ ආදිපාදිවරියන් කිහිප දෙනෙකු දැනට සිට ඇති අතර, එනයින් කැතරින්, ආදිපාදවරිය යන්නෙන් පහත අයවළුන් අදහස් විය හැක: