කැතරින්, ආදිපාදවරිය (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කැතරින් යන නම දැරූ ආදිපාදිවරියන් කිහිප දෙනෙකු දැනට සිට ඇති අතර, එනයින් කැතරින්, ආදිපාදවරිය යන්නෙන් පහත අයවළුන් අදහස් විය හැක: