කැතරින්, විලියේනහී ආදිපාදවරිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ස්පාඤ්ඤ කුමරිය කැතරින්
විලියේනහී ආදිපාදවරිය
උපත1403
මරණය1439
වල්ලභයාඇරගොන්හී ස්පාඤ්ඤ කුමරු හෙන්රි
වංශයට්‍රස්තමරා රාජ වංශය
පියාකැස්ටීල්හී තුන්වන හෙන්රි රජ
මවලැන්කෙස්ටර්හී කැතරින්
ආගමරෝමානු කතෝලික ආගම

ස්පාඤ්ඤ කුමරිය කැස්ටීල්හී කැතරින් (1403–1439) ස්වීය අයිතිය ප්‍රකාර විලියේනහී ආදිපාදවරිය වූ අතර, විවාහය නිසාවෙන්, ඇරගොන්හී ස්පාඤ්ඤ කුමරිය, ඇල්බූර්කර්කේහී සිටුවරිය සහ අම්පූරියස්හී සිටුවරිය වූවාය.