කැතරින්, විලියේනහී ආදිපාදවරිය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ස්පාඤ්ඤ කුමරිය කැතරින්
විලියේනහී ආදිපාදවරිය
උපත 1403
මරණය 1439
වල්ලභයා ඇරගොන්හී ස්පාඤ්ඤ කුමරු හෙන්රි
වංශය ට්‍රස්තමරා රාජ වංශය
පියා කැස්ටීල්හී තුන්වන හෙන්රි රජ
මව ලැන්කෙස්ටර්හී කැතරින්
ආගම රෝමානු කතෝලික ආගම

ස්පාඤ්ඤ කුමරිය කැස්ටීල්හී කැතරින් (1403–1439) ස්වීය අයිතිය ප්‍රකාර විලියේනහී ආදිපාදවරිය වූ අතර, විවාහය නිසාවෙන්, ඇරගොන්හී ස්පාඤ්ඤ කුමරිය, ඇල්බූර්කර්කේහී සිටුවරිය සහ අම්පූරියස්හී සිටුවරිය වූවාය.