ක්වැං රාජවංශය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම රාජවංශය මිං රාජවංශයෙන් පසු බිහිවිය. 1944 ලී ෂැං ගොවි අරගලය හේතුවෙන් අවසන් මිට ජෙන සොන් සෙන් සියදිවි නසාගත්හ. මන්චු ජනයා විංහි වු සැංගුයි සමග එකතු වු අතර බේජිං යටත් කර ගත්හ. තායිකැරැල්ල හේතුවෙන් චීනයේ කොටස් 03 ක් හොං ෂිකවරැන් යටත පත්විය. වසර 14 කට පසු 1864 නැන්කින් අරගලයෙන් තාටිපිං හමුදාව විනාශ වු අතර අවු 15 කාල සිමාව තුල මියගිය සංඛ්‍යාව මිලියන 20 ක් විය. අනෙකුත් අරගලයන් වන පුන්ටි හාකා වාර්ගික යුද්ධය නියෝන් අරගලය, මුස්ලිම් අරගලය පැන්න් අරගලය සහ බොක්ස අරගලයෙන් මිනිස් ජීවිත හා ආර්ථිකයට හානි විය.


ස්වැගර් සිකිසි අධිරාජනිය

1860 කුයින් කැරැල්ල මර්ධනය කරන ලදී. මේ හේතුවෙන් කුයින් පාලනයේ යුධ අධිපතන්‍ය චීනය තුල පැතිරිණි කුයන් රාජවංශය ස්ව ‍ශක්තිකරණ පදනමෙන් ප්‍රශ්ණ නිරාකරණය කළ අතර 1898 හා 1908 ඩීවැංල සික්සි විනිස් මානසික අබාධකයැයි කියා ග්වැංෂු සිරකරණ ලදී. 20 වන ශතවයර්ෂය ආරම්භයේ බොක්ෂර් කැරිලිකැවන් උතුරැ චීනයට තර්ජනයක් විය. ඩිවැගර් රැජිනිය අගේ බලය තහවුරැ කර ගැනීමට ‍ෙබාක්ෂර් සමග එකතු විය. පිළිතුරැ වශයෙන් රාජ්‍ය අංනක සන්ධානයකින් යුත් පරිසක් ‍විදේශීය සංවිධානය බේරා ගැනීමට චීනය ආක්‍රමණය කළේය. මෙම කණ්ඩායම වුයේ බ්‍රිතාන්‍ය, ජපන්, රැසියානු, ඉතාලි, ජර්මන්, ප්‍රංශ, ඇමරිකානු සහ ඔස්ට්‍රියන් භටයන්ය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්වැං_රාජවංශය&oldid=143565" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි