ක්වයි-ගොන් ජින්

විකිපීඩියා වෙතින්
ක්වයි-ගොන් ජින්
ස්ටාර් වෝර්ස් චරිතය
ද ෆැන්ටම් මෙනස් හී, ක්වයි-ගොන් ජින් ලෙසින් ලියම් නීස්න් රඟපාන අයුරු
නිරූපණය කරන ලද්දේ ලියම් නීස්න් (ස්ටාර් වෝර්ස් කථාංගය I: ද ෆැන්ටම් මෙනස්)
ප්‍රබන්ධනාක්මක පැතිකඩ
විශේෂමනුෂ්‍ය
ස්ත්‍රී/පුරුෂ භාවයපිරිමි
තරාතිරම ජෙඩයි විශාරදයා
ගෘහලොව නොදනී
අනුබද්ධය ජෙඩයි සංඝය
චක්‍රාවාටමය ජනරජය

ක්වයි-ගොන් ජින් යනු, ස්ටාර් වෝර්ස් වීරාඛ්‍යානයෙහි කල්පිත චරිතයක් වන අතර, ස්ටාර් වෝර්ස් කථාංගය I: ද ෆැන්ටම් මෙනස් නම් 1999 චිත්‍රපටයෙහිදී, ලියම් නීස්න් විසින් රඟපාන ලදි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්වයි-ගොන්_ජින්&oldid=320472" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි