කල්‍යාණි යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කළ්‍යාණි යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ නිර්මාතෘවරයා වන්නේ බෝධිසත්ව ගුණෝපේත කඩවැද්දූවේ ජිනවංශ මහා ස්වාමීන් වහන්සේය.