කරාම

විකිපීඩියා වෙතින්
Indoor taps are commonly found in the bathroom or kitchen. This tap is a single-handle, double-spout tap (one spout for hot, one spout for cold).

තරලයක් නිදහස්කිරීම පාලනය කරන්නාවූ වෑල්ව කරාම නම්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කරාම&oldid=326957" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි