කණක

විකිපීඩියා වෙතින්
කණක
General
CategoryOxide minerals
රසායනික සූත්‍රයBeAl2O4
Strunz classification04.BA.05
Crystal symmetryOrthorhombic 2/m2/m2/m dipyramidal
Unit cella = 5.481 Å, b = 9.415 Å, c = 4.428 Å; Z = 8
Identification
පාට / පැහැයVarious shades of green, yellow, brownish to greenish black, may be raspberry-red under incandescent light when chromian; colorless, pale shades of yellow, green, or red in transmitted light
Crystal habitCrystals tabular or short prismatic, prominently striated
Crystal systemOrthorhombic
TwinningContact and penetration twins common, often repeated forming rosette structures
CleavageDistinct on (110), imperfect on (010), poor on {001}
FractureConchoidal to uneven
TenacityBrittle
Mohs scale hardness8.5
LusterVitreous
Streakසුදු
Specific gravity3.5 - 3.84
Optical propertiesBiaxial (+)
Refractive indexnα=1.745 nβ=1.748 nγ=1.754
PleochroismX = red; Y = yellow-orange; Z = emerald-green
2V angleMeasured: 70°
References[1][2][3]
Major varieties
AlexandriteColor change; green to red
CymophaneChatoyant

බෙරිලියම් මූලද්‍රව්‍ය පාදක මැණික් වර්ගයකි.

වෛරෝඩි[සංස්කරණය]

විනිවිද පෙනෙන කහ පාට කණක වෛරෝඩි නම්වේ. කපා ඹප දැමූ පසු මෙවායේ මැද අලංකාර රේඛාවක් දර්ශණය වේ.

කපා ඔපදැමූ වෛරෝඩියක්
  1. Handbook of Mineralogy
  2. Mindat.org
  3. Webmineral data
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කණක&oldid=286204" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි