කණක

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කණක
General
Category Oxide minerals
රසායනික සූත්‍රය BeAl2O4
Strunz classification 04.BA.05
Crystal symmetry Orthorhombic 2/m2/m2/m dipyramidal
Unit cell a = 5.481 Å, b = 9.415 Å, c = 4.428 Å; Z = 8
Identification
පාට / පැහැය Various shades of green, yellow, brownish to greenish black, may be raspberry-red under incandescent light when chromian; colorless, pale shades of yellow, green, or red in transmitted light
Crystal habit Crystals tabular or short prismatic, prominently striated
Crystal system Orthorhombic
Twinning Contact and penetration twins common, often repeated forming rosette structures
Cleavage Distinct on (110), imperfect on (010), poor on {001}
Fracture Conchoidal to uneven
Tenacity Brittle
Mohs scale hardness 8.5
Luster Vitreous
Streak සුදු
Specific gravity 3.5 - 3.84
Optical properties Biaxial (+)
Refractive index nα=1.745 nβ=1.748 nγ=1.754
Pleochroism X = red; Y = yellow-orange; Z = emerald-green
2V angle Measured: 70°
References [1][2][3]
Major varieties
Alexandrite Color change; green to red
Cymophane Chatoyant

බෙරිලියම් මූලද්‍රව්‍ය පාදක මැණික් වර්ගයකි.

වෛරෝඩි[සංස්කරණය]

විනිවිද පෙනෙන කහ පාට කණක වෛරෝඩි නම්වේ. කපා ඹප දැමූ පසු මෙවායේ මැද අලංකාර රේඛාවක් දර්ශණය වේ.

කපා ඔපදැමූ වෛරෝඩියක්
  1. Handbook of Mineralogy
  2. Mindat.org
  3. Webmineral data
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කණක&oldid=286204" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි