කටාරම (කෙටුම)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ගල් ලෙනක් ඇති ගල් කුලක් මතට ඇදහැලෙන වැසි වතුර ගල් කුලේ පෘෂ්ඨය දිගේ පහලට ගලාවිත් ගල් ලෙන තුලට ඇතුළුවීම වැලැක්වීම පිණිස තිරස් අතට ගල් කුලේ කොටන්නාවූ නොගැඹුරු ඇලි කටාරම් නම් වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කටාරම_(කෙටුම)&oldid=306829" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි