එල්ලේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Judesilva.jpg
Elle Logo1.jpg

හැදින්වීම[සංස්කරණය]

හ්‍රී ලාංකිය ජාතියට ආවේණීක ක්‍රීඩාවකි

  • මෙම ක්‍රීඩාව කණෟඩායම් වශයෙන් පිත්තෙන් පන්දුවට පහර දෙනු ලබන තරගයන්ගේ ගණයට අයත් වේ.
  • එක් කණ්ඩායමකට ක්‍රීඩකයින් දහසය දෙනකු යොදා ගනිමින් පවත්වනු ලබයි.

වෙනත්[සංස්කරණය]

මුලාශ්‍ර[සංස්කරණය]