එක්සත් රාජධානියෙහි රූපවාහිනී බලපත්‍රකරණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

එක්සත් රාජධානියෙහි සහ කිරුළට පරායත්ත රාජ්‍යයන්හී, සජීවි විද්‍යුත් ප්‍රචාරණ රූපවාහිනී විකාශයන් (භෞමික, චන්ද්‍රිකා, කේබල, හෝ අන්තර්ජාල) නැරඹීම හෝ පටි ගත කිරීම [1] හෝ සිදු කරන ඕනෑම නිවසක් විසින් වාර්ෂික රූපවාහිනී බපපත්‍රයක් මිලදී ගත යුතු වෙයි. 2012 වන විට, මෙය සඳහා වැය වන මුදල, වර්ණ රූපවාහිනී සඳහා £145.50 ක්ද සහ සුදු කළු රූපවාහිනී සඳහා £49.00 ක්ද වෙයි. [2] බලපත්‍රකරණය වෙතින් උපයා ගන්නාවූ ආදායම ප්‍රාථමික වශයෙන් භාවිතා වන්නේ බීබීසී ආයතනයෙහි රූපවාහිනී, ගුවන් විදුලි සහ සෘජු මාර්ගගත සේවාවන් වෙනුවෙන් වන වැය සඳහාය. රූපවාහිනී බලපත්‍ර ඇසුරෙන් උපයා ගත් සම්පූර්ණ අයබදු ප්‍රමාණය 2011–12 දී £ බිලියන 3.681 වූ අතර [3] එයින් £ මිලියන 588.4 හෝ 16.0% රජයෙන් සැපයුනේ 75 වැඩි වයස් ගත වූවන් සඳහා සහනදායී ක්‍රමවේදයක් තුලිනි. එබැවින්, 2011-2012 දී £ බිලියන 5.086 ක්වූ බීබීසීයේ සම්පූර්ණ ආදායමෙහි වැඩි කොටසක් හිමි කරදී ඇත්තේ බලපත්‍ර ගාස්තු විසිනි [3].

බලපත්‍රකරණ ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක වන අයුරු[සංස්කරණය]

සංස්කෘතික, මාධ්‍ය හා ක්‍රීඩා පිළිබඳ රාජ්‍ය ලේකම් විසින් ව්‍යවස්ථායීය ආඥා භාවිතයෙන් බලපත්‍ර ගාස්තුව නියම කරනු ලැබේ.

බලපත්‍ර ගාස්තු එකතු කිරීම සඳහා සන්නිවේදන පණත 2003 විසින් බීබීසී ආයතනය වෙත බලය පවරා ඇත. ආදායනය කෙරෙන මුදල් පළමුව රජයේ එකාබද්ධ අරමුදල වෙත බැර කෙරෙයි. දෙවනුව, එම වසරෙහි විසර්ජන පනතෙහි සංස්කෘතික, මාධ්‍ය හා ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා 'වැය ශීර්ෂයක්' ලෙසින්, මෙම මුදල බීබීසී වෙත යොමු කෙරෙන්නේ බීබීසීයෙහි ස්වීය සේවා ( වාණිජ ප්‍රචාරක දැන්වීම් වලින් තොර) පවත්වා ගෙන යෑම සඳහා සහ, S4C (වේල්ස නාලිකාව) සඳහා බීබීසීය විසින් වැඩසටහන් සම්පාදනය කල හැකි වනු සඳහාය.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

  1. මෙම පටි ගත කිරීම යන වචනය මෙහිදී ගැලපේද යන්න පිළිබඳ කුකුසක් පවතියි. මෙම කාර්යය සඳහා පෙරදී පටි භාවිතා කල මුදු වර්තමානයේ වෙනත් මාධ්‍යයන් භාවිතා වෙයි. ආචනය යැයි වචනයක් තොරතුරු තාක්ෂණ යෙදුම්හී භාවිතා වෙයි. මෙය සුදුසු විය හැක.
  2. "වයි යූ නීඩ් අ ටීවී ලයිසන්ස්". ටීවී ලයිසන්සින්. Retrieved 4 අප්‍රේල් 2010.
  3. 3.0 3.1 "බීබීසී ෆුල් ෆයිනැන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට්ස් 2011/12" (PDF). බීබීසී. Retrieved 18 දෙසැම්බර් 2012.