එක්සත් යහපාලන ජාතික පෙරමුණ

විකිපීඩියා වෙතින්
United National Front for Good Governance

එක්සත් යහපාලන ජාතික පෙරමුණ
நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி
නායකයාRanil Wickremesinghe
ආරම්භය5 ජූලි 2015 (2015-07-05)
පූර්වප්‍රාප්තියSinhala Heritage Party, Jathika Hela Urumaya
මූලස්ථානය120A, Stafford Road, Colombo 06, Colombo, Sri Lanka
මතවාදයConservatism
Economic liberalism
Nationalism
Parliament of Sri Lanka
106 / 225
මැතිවරණ ලාංඡනය
Diamond
[[{{{country_adj}}} දේශපාලනය]]
[[{{{country_adj}}} දේශපාලන පක්ෂ ලැයිස්තුව|දේශපාලන පක්ෂ]]
[[ {{{country_adj}}} මැතිවරණ|මැතිවරණ]]

එක්සත් යහපාලන ජාතික පෙරමුණ යනු ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන සංවිධානයකි.