එංගලන්ත ජාතික 19-පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

එංගලන්ත 19-පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම විසින් 1974 වසරෙහි සිට 19-පහළ නිල ටෙස්ට් තරග ක්‍රීඩා කර ඇත. 1991/92 වසරට පෙර ඔවුන් හැඳින්වුනේ එංගලන්ත යොවුන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් (ඉංග්ලන්ඩ් යං ක්‍රිකටර්ස්) ලෙසිනි.

හිටපු නායකයන් අතර මයික් ඇතර්ටන්, මයිකල් වෝන්, ඇලස්ටර් කුක් සහ ඇන්ඩෲ ෆ්ලින්ටොෆ් වන අතර, ටෙස්ට් තරග වලදී ජ්‍යෙෂ්ඨ ජාතික කණ්ඩායමෙහි නායක තනතුර හෙබවීමට ඔවුන් සියල්ල සමත්ව ඇත.