උපයෝගීතා මෘදුකාංග

විකිපීඩියා වෙතින්

උපයෝගීතා මෘදුකංග යනු පද්ධති මෘදුකාංග වර්ගීකරණයේදී අපට හමුවන්නා වූ ඒ අංගයකි. එනෙක් අංග දෙක වන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධති හා භාෂා පරිවර්ථක වේ.

උපයෝගීතා මෘදුකාංග ගණයට අයත් වන වෛරස් නාශක මෘදුකාංගයක්.

උපයෝගීතා මෘදුකාංග (ඉංග්‍රීසි:  Utility software) යනු පද්ධති මෘදුකාංග (system software) ගණයට අයත් වන පරිගණක මෘදුකාංග විශේෂයකි. වෛරස් නාශක මෘදුකාංග මේ සදහා එක් උදාහණයක් ලෙස ගහ හැකි අතර මේවාගෙන් කෙරෙන තවත් කර්යාන් පවතී.

ඒවානම්

 1. ගොනු සංකෝචනය කිරීම සදහා
 2. ඩිස්ක් පරීක්ෂා කිරීම
 3. නිර්ඛණ්ඩනීකරණය
 4. වෛරස් පරීක්ෂා කිරීම
 5. දත්ත උපස්ථම්බ කිරීම

වැනි කාර්යයන් දැක්විය හැකිය.


ප්‍රති වෛරස් මෘදුකාංග සදහා උදාහරණ

 නෝට්න්(Norton)
 පැන්ඩා (Panda)
 ඒවීජි   (AVG)

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උපයෝගීතා_මෘදුකාංග&oldid=452759" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි