උතුරු වියට්නාමය විසින් ලාඕසය ආක්‍රමණය කිරීම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
උතුරු වියට්නාමය විසින් ලාඕසය ආක්‍රමණය කිරීම
වියට්නාම යුද්ධය සහ ලාඕසියානු සිවිල් යුද්ධය කොටසකි
දිනය1958–1959
ස්ථානයලාඕස රාජධානිය
ප්‍රතිඵලය උතුරු වියට්නාම ජයග්‍රහණය
රණපත්හු
ලාඕසය ලාඕස රාජධානිය උතුරු වියට්නාමය උතුරු වියට්නාමය
ලාඕසය පතේට් ලාඕ

උතුරු වියට්නාම ජාතිකයෝ 1958–1959 කාලය තුලදී ලාඕසය ආක්‍රමණය කළහ .

සොවානා ෆෝමා ප්‍රකාශයට පත් කළේ, මැතිවරණය පැවැත්වීම හා සමගම, ජිනීවාහිදී එය එකඟවූ දේශපාලනමය පොරොන්දු රාජකීය ලාඕ රජය විසින් ඉටු කර ඇතිබවත්, ජාත්‍යන්තර පාලක කොමිසම (ICC) දින නියමයක් නොමැතිව කල් තැබූ බවත්ය.