උත්ප්‍රේරක පරිවර්තනය

විකිපීඩියා වෙතින්

ඒ, උත්ප්රේරක පරිවර්තකයට වූ ඔක්සිකරණ ඔක්සිහරණ ප්රතික්රියා (ඔක්සිකාරක ෙහෝ අඩු) පවාහනය විසින් අඩු විෂ සහිත දූෂක කිරීමට සමන වායු විෂ දූෂක පරිවර්තනය කරන වාහන දුම් පාලනය උපාංගය වේ. උත්ප්රේරක පරිවර්තක පෙට්රල් (ගැසොලින්) හෝ ඩීසල් ඇතුලු කෙට්ටු-පිළිස්සුම් එන්ජින් හෝ මගින් පෝෂනය අභ්යන්තර දහන එන්ජින් සමඟ භාවිතා කරනු ලැබේ.

උත්ප්රේරක පරිවර්තක පෙට්රල් (ගැසොලින්) හෝ ඩීසල් ඇතුලු කෙට්ටු-පිළිස්සුම් එන්ජින් හෝ මගින් පෝෂනය අභ්යන්තර දහන එන්ජින් සමඟ භාවිතා කරනු ලැබේ.

උත්ප්රේරක පරිවර්තක පළමු පැතිර හඳුන්වා එක්සත් ජනපදයේ මෝටර් රථ වෙළෙඳපොළ තුළ විය. පිටකුරු විමෝචනය එක්සත් ජනපද පාරිසරික ආරක්ෂක ඒජන්සිය දැඩි රෙගුලාසි වලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට උත්ප්රේරක පරිවර්තක ඇතිව ඉන්ධන බලයෙන් වාහන සමන්විත 1975 නිෂ්පාදිත වර්ෂය නිෂ්පාදකයින්. [1] [2] [3] කාබන් මොනොක්සයිඩ් ඒකාබද්ධ [4] මෙම "දෙකක් මාර්ගයක්" පරිවර්තක ( කාබන් ඩයොක්සයිඩ් (CO2 වායුව) සහ ජලය (H2O) නිෂ්පාදනය කිරීමට unburned හයිඩ්රොකාබන (මහ කොමසාරිස්) සමග කම්පැණි). [1] කෙසේ වෙතත්, දෙකක් මග පරිවර්තක තවමත් කෙට්ටු පිළිස්සුම් එන්ජින් සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ; 1981 දී දෙකක් මග උත්ප්රේරක පරිවර්තක ද නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ අඩු බව "තුන් ආකාරයකින්" පරිවර්තක (NOx) විසින් යල්පැන ඉටු කරන ලදී.

[1] කෙසේ වෙතත්, දෙකක් මග පරිවර්තක තවමත් කෙට්ටු පිළිස්සුම් එන්ජින් සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ; 1981 දී දෙකක් මග උත්ප්රේරක පරිවර්තක ද නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ අඩු බව "තුන් ආකාරයකින්" පරිවර්තක (NOx) විසින් යල්පැන ඉටු කරන ලදී.

උත්ප්රේරක පරිවර්තක වඩාත් සුලබ මෝටර් රථ ගැන පද්ධති ලෝකයෙන් තුරන් වීමට අයදුම් වුව ද, ඔවුන් ද විදුලි ජනක යන්ත්ර, ලිෆ්ට්, කැණීම් උපකරණ, ට්රක් රථ, බස් රථ, දුම්රිය එන්ජින් සහ යතුරු පැදි භාවිතා කරනු ලැබේ. ඔවුන් විමෝචනය පාලනය කිරීමට සමහර දර ලිප් භාවිතා කර ඇත. [5] මෙම ඍජු පරිසර රෙගුලාසි හරහා හෝ සෞඛ්ය හා ආරක්ෂක නියාමන හරහා හෝ, ආණ්ඩුව ප්රතිචාර සාමාන්යයෙන් වේ.

ඉතිහාසය

උත්ප්රේරක පරිවර්තකයට ලොස් ඇන්ජලීස් smog මුල් අධ්යයන ප්රතිඵල ප්රකාශයට පත් කරන විට 1930 දී එක්සත් ජනපදය වෙත ගෙන [6] කරන ඉයුජින් Houdry, උත්ප්රේරක තෙල් පිරිපහදුවේ දී ප්රංශ ජාතික යාන්ත්රික ඉංජිනේරු හා විශේෂඥ, නිර්මාණය කරන ලද්දේ, Houdry ගැන සැලකිලිමත් විය වායු දූෂණය තුළ දුම් අඩුක්කුව පිටකුරු හා මෝටර් වාහන පිටකුරු භූමිකාව හා, Oxy-උත්ප්රේරකයක් සමාගමක් ආරම්භ කළේය. Houdry ප්රථම කෙටි සඳහා "බළලුන්" නමින් දුම් අට්ටි සඳහා උත්ප්රේරක පරිවර්තක වර්ධනය කරන ලදී. එවිට ඔහු අඩු ශ්රේණියේ නොවන leaded ගැසොලින් භාවිතා එම ගබඩා ලිෆ්ට් සඳහා උත්ප්රේරක පරිවර්තක වර්ධනය කරන ලදී. [7] ඉන්පසු මැද භාගයේ 1950 දී ඔහු මෝටර් රථ මත භාවිතා ගැසොලින් එන්ජින් සඳහා උත්ප්රේරක පරිවර්තක සංවර්ධනය කිරීමට පර්යේෂණ ආරම්භ විය. ඔහු තම කටයුතු සඳහා එක්සත් ජනපද පේටන්ට් බලපත්රයක් 2742437 පිරිනමන ලදී. [8]

වැඩි දැඩි විෙමෝචන පාලන නීති බොහෝ ගැසොලින් සිට විරෝධී හතරේ නියෝජිතයා tetraethyllead ඉවත් බල තෙක් උත්ප්රේරක පරිවර්තක ක පැතිර ගිය සම්මත සිදු වූයේ නැත. ඊයම් ඒ 'උත්ප්රේරකයක් වස' වන අතර, ඵලදායී උත්ප්රේරකයක් මතුපිට ආලේපනයක් පිහිටුවීම මගින් උත්ප්රේරක පරිවර්තනවලින් අක්රීය වනු ඇත. [9]

උත්ප්රේරක පරිවර්තක තවදුරටත් [11] 1973 දී පළමු නිෂ්පාදනය, උත්ප්රේරක පරිවර්තකයට නිර්මාණය කරමින් Engelhard සංස්ථාවේ ජෝන් ජේ Mooney හා කාල් ඩී කීත් ඇතුළු ඉංජිනේරුවන් මාලාවක් මගින් [10] දියුණු කරන ලදී

ආචාර්ය විලියම් සී Pfefferle නයිට්රජන් ඔක්සයිඩ සහ කාබන් මොනොක්සයිඩ් සැලකිය යුතු ගොඩනැගීමෙන් තොරව දහන ඉඩ, 1970 ගනන් මුල දී ගෑස් ටර්බයින සඳහා උත්ප්රේරක combustor වර්ධනය කරන ලදී. [12] [13]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උත්ප්‍රේරක_පරිවර්තනය&oldid=470713" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි