ඊජිප්තු සන්නද්ධ හමුදා

විකිපීඩියා වෙතින්

ඊජිප්තු සන්නද්ධ හමුදා ඊජිප්තුවේ මිලිටරි හමුදා වේ. ඊජිප්තු සන්නද්ධ හමුදා අප්රිකාවේ විශාලතම වන අතර, මැද පෙරදිග රටවල්ය. එය ඊජිප්තු යුද හමුදාව, නාවික හමුදාව, ඊජිප්තු, ඊජිප්තු ගුවන් හමුදා හා ඊජිප්තු ගුවන් ආරක්ෂක හමුදා සමන්විත, 1922 දී පිහිටුවන ලදී.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඊජිප්තු_සන්නද්ධ_හමුදා&oldid=470698" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි