ඉල්ලාගත් වචන

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

එක් බසක වචන වෙනත් බසක කටහුරුව අනුව වෙනස්වී එම භාවිතයට පැමිණි විට එම වචන ඉල්ලාගත් වචන ලෙස හැඳින්වේ.

බසකට ඉල්ලාගත් වචන ඇතුළුවීම[සංස්කරණය]

වාග්වේදීය ප්‍රවර්ගකරණය[සංස්කරණය]

මුල් වදනින් ඉල්ලාගත් වදන වෙනස්වීම[සංස්කරණය]

තේරුම වෙනස්වීම[සංස්කරණය]

උච්චාරණය වෙනස්වීම[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉල්ලාගත්_වචන&oldid=277002" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි