ඉන්හම්බනේ පළාත (මොසැම්බික්)

විකිපීඩියා වෙතින්

ඉන්හම්බනේ රටේ දකුණු කොටසේ වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති මොසැම්බික් පළාතකි. එහි භූමි ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝ මීටර 68,615 කි සහ ජනගහනය 1,488,676 (2017 සංගණනය).[1] පළාත් අගනුවර ඉන්හම්බානේ ලෙසද හැඳින්වේ.

දේශගුණය පුරා ඝර්ම කලාපීය වන අතර වෙරළ දිගේ වඩාත් තෙතමනය සහිත වන අතර රට අභ්‍යන්තරයේ වියළනය වේ. වෙරළ තීරයේ කඩොලාන වගුරු බිම් ගණනාවක් ඇත.

දිස්ත්‍රික්ක[සංස්කරණය]

ඉන්හම්බනේ පළාත දිස්ත්‍රික්ක 12 කට බෙදා ඇත:

 • ෆන්හලෝරෝ දිස්ත්‍රික්කය
 • ගොවුරෝ දිස්ත්‍රික්කය
 • හොමෝයින් දිස්ත්‍රික්කය
 • ජංගමෝ දිස්ත්‍රික්කය
 • ඉන්හාරිම් දිස්ත්‍රික්කය
 • ඉන්හසෝරෝ දිස්ත්‍රික්කය
 • මාබෝටේ දිස්ත්‍රික්කය
 • මස්සිංග දිස්ත්‍රික්කය
 • මොරම්බෙන් දිස්ත්‍රික්කය
 • පැන්ඩා දිස්ත්‍රික්කය
 • විලන්කුලෝස් දිස්ත්‍රික්කය
 • සවාලා දිස්ත්‍රික්කය

සහ නගර සභා:

 • ඉන්හම්බනේ
 • මැක්සික්ස්

යොමු කිරීම්[සංස්කරණය]

 1. "Total Population By Provinces - 2006". Instituto Nacional de Estatística. සම්ප්‍රවේශය 2008-06-15.