ඉන්සිනරේට්කිරීම

විකිපීඩියා වෙතින්
Decommissioned Kwai Chung Incineration Plant from 1978. By February 2009, it had been demolished.

කාබනික අපද්‍රව්‍ය සහ අපද්‍රව්‍ය වල අන්තර්ගත කාබනික ද්‍රව්‍ය දවලීම සිදුකරන්නා වූ අපද්‍රව්‍ය කළමණාකරණ ක්‍රමවේදය ඉන්සිනරේට්කිරීම (ඉංග්‍රීසි:  Incineration) නම්වේ.

තාක්‍ෂණික ක්‍රම[සංස්කරණය]

මතවාද[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉන්සිනරේට්කිරීම&oldid=357705" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි