ඉන්දියාවේ බුදු දහම

විකිපීඩියා වෙතින්
(ඉන්දියාවේ බුද්ධාගමේ ඉතිහාසය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

ඉන්දියාවේ බුදු දහම

ඉන්දියාවේ පැවති බුදුදහමේ ඉතිහාසය පහත පරිදි කොටස් 5 කට වර්ග කළ හැක.

1. මුල් කාලීන බුද්ධධර්මය (නිකාය භේදයට පෙර) - මහාචාර්ය නකමුරා මෙම කාලය තවත් උප පරිච්ඡේද 2 කට බෙදා දක්වයි. 1. ප්‍රකෘත බුදුදහම 2. මුල් කාලීන බුදුදහම 2. නිකාය භේදයට පසු ඇති වු විවිධ සාම්ප්‍රදයින්ගේ මුල් කාලීන බුදුදහම 3. පුර්ව මහායාන බුද්ධ ධර්මය 4. පසුකාලීන මහායාන බුද්ධධර්මය 5. වජ්‍රයානා බුද්ධ ධර්මය මෙම විකාශනයන් සැමවීටම එකිනෙක අනුගාමී නොවීය. නිදසුනක් ලෙස සම්ප්‍රදායන් කිහිපයක් මාහායන සමකාලීන පැවතුනි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉන්දියාවේ_බුදු_දහම&oldid=471598" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි