ඉන්දියාවේ නර්තනය

From විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය
Jump to navigation Jump to search

ඉන්දියාවේ නර්තනය තුල එම රටෙහි විවිධ නර්තන ශෛලීන් අඩංගු වෙයි. ඉන්දියානු සංස්කෘතියෙහි අනෙකුත් අංශයන් මෙන්ම, නර්තනයෙහි විවිධ මාදිලි ද, ඉන්දියාවේ විවිධ ප්‍රදේශයන්හී ඇතිවී, ප්‍රාදේශීය සම්ප්‍රදායයන් අනුව ප්‍රවර්ධනය වූ අතර රටෙහි අනෙකුත් ප්‍රදේශයන් වෙතින් අන්තශ්චූෂණයවූ (උරා ගත්: උකහාගත්) අංක වලින්ද පෝෂණය විය.

සම්භාව්‍ය නර්තනය[edit]

කතකලී නැට්ටුවෙක්

කතක්[edit]

උත්තර් ප්‍රදේශ් වෙතින් සිදුවූ සම්භවයක් දක්වන කතක් නර්තනයෙහි මූලාරම්භය, පුරාතන උතුරු ඉන්දියාවේ දිවි ගෙවූ තැන තැන ගිය කවිකාර , කතක්වරු, හෝ කතා පවසන්නන් දක්වා විහිදෙයි.