ඉටඉක්කාටුව (යාපනය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඉටඉක්කාටුව (යාපනය) ශ්‍රී ලංකාවේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කය තුල පිහිටි ගම්මානයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉටඉක්කාටුව_(යාපනය)&oldid=389148" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි