ඉංජිනේරු ශිල්පය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විද්‍යාව, තාක්ෂණය සහ ගණිතමය දැනුම වැඩිදියුණු කර ගැනීම සහ එවන් දනුම නිර්මාණාත්මක අයුරින් උපයෝගී කර ගැනීම තුලින්, යම් අරමුණක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම උදෙසා භාන්ඩ, ආකෘති, උපකරණ හෝ පද්ධති නිපැදවීමේ හැකියාව, ඉංජිනේරු ශිල්පය ලෙස හැඳින්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉංජිනේරු_ශිල්පය&oldid=77489" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි