ඇල්ෆා අංශුව

විකිපීඩියා වෙතින්

ප්‍රෝටෝන 2ක් සහ නියුට්‍රෝන 2ක් එකට බැඳීමෙන් සෑදෙන අංශුව ඇල්ෆා අංශුව (α-අංශුව)කි. මෙය හීලියම් න්‍යෂ්ටියකට සර්වසම වේ.


  • ඇල්ෆා කිරණවලට ඉහළ අයනීකාරක බලයක් ඇත.
  • ඇල්ෆා කිරණ ධන ආරෝපණයකින් යුක්තය.
  • ඇල්ෆා කිරණ ආලෝකයේ ප්‍රවේගයට වඩා ඉතා අඩු ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරයි.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඇල්ෆා_අංශුව&oldid=500531" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි