ඇමරිකාවන්හී නොර්ස්වරුන්ගේ ජනපදකරණය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඇමරිකාවන්හී නොර්ස්වරුන්ගේ ජනපදකරණය ඇරඹුනේ වයිකිංවරුන් විසින් උතුරු ඇමරිකාවෙහි ඊසාන දිග අද්දර ප්‍රදේශ ඇතුළු උතුරු අත්ලාන්තික් ප්‍රදේශයන් ගවේෂණය කොට එහි පදිංචිවීම හා සමගම, ක්‍රිව 10 වන සියවස තරම් ඇත අතීතයෙහිදීය.