ඇපල් රැහැන් රහිත යතුරුපුවරුව

විකිපීඩියා වෙතින්

යතුරු පුවරු පිලිබදව තවත් දෑ ,

Apple Wireless Keyboard
The current Apple Wireless Keyboard
DeveloperApple Inc.
TypeWireless keyboard
Release dateSeptember 16, 2003
WebsiteApple.com - Keyboard
  • විශ්වාස කල නොහැකි තරම් සිහින් යතුරු පුවරුව අනගි හැඩයකින් යුක්තයි.
  • එය රැහැන් රහිතයි.
  • එමනිසා ඔබට පුලුවනි එය කැමති තැනක කැමති අයුරකින් තබා භවිතා කිරීමට හැකිය.
  • භාවිත වන්නේ Bluetooth wireless technology එකය.

මෙය එක කුඩා බැටරියකින් ක්‍රියා කරයි

Apple Wireless Keyboard එක සදහා AA වර්ගයේ බැටරි කැබලි එකක් පමනක් අවැසි වේ.එය මීට පෙර මොඩලයට වඩා එක බැටරි කැබැලක අඩුවීමක් පෙනේ.බුද්දිමත් ලෙස බලය කලමනා කරනය කරන පද්දතියක්ද මෙහි අතුලත්. එමගින් යතුරු පුවරුව වැඩ නොගන්න අවස්ත වලදී ක්‍රියා විරහිත වී නැවත යතුරු එබු සනකින් ක්‍රියත්මක වීමට පටන් ගනී.

ඈසට සහ ඔලුවට හරිම පහසුයි.

  • එය එය ඉතා කුඩා වන අතර අනෙක් සම්පුර්න යතුරු පුවරු මෙන් 24% ක් පමන ප්‍රමනයෙන් කුඩාය.
  • වැඩ කිරීමට පහසු සහ අතේ ගෙන යා හැකිය.

System Requirements

  • Mac computer with Bluetooth wireless technology
  • Mac OS X v10.5.8 or later and Aluminum Keyboard

Software Update 2.0

  • Existing keyboard and mouse for initial setup
  • Two AA batteries (included)