ආසන පටි

විකිපීඩියා වෙතින්

සීට් බෙල්ට් හෙවත් ආසන පටි පැලදීම රියදුරන්ට තම ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමකි

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආසන_පටි&oldid=470571" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි