ගොනුව (ආවර්තිතා වගුව)

විකිපීඩියා වෙතින්
(ආවර්තිතා චක්‍ර ගුටකය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

ආවර්තිතා වගුවෙහි ඇති ගුටක

     s-block      p-block      d-block      f-block

පරමාණුක ක්‍රමාංකයෙහි වර්ණ මගින් සම්මත උෂ්ණත්වය සහ පීඩනය (0 °C සහ 1 atm) වන විට එහි තත්ත්වය පෙන්වයි
ඝන ද්‍රව වායු අඥාත
රැළි තිර මගින් ස්වාභාවික සිදුවීම් පෙන්වයි
මූලාවස්ථික ක්ෂය වන සංයෝගාත්මක (සොයානොගත්)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගොනුව_(ආවර්තිතා_වගුව)&oldid=352963" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි