ආලෝක පැන

විකිපීඩියා වෙතින්
1969 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී බ්‍රවුන් විශ්ව විද්‍යාලයේ භාවිතයේ පවතින Hypertext Editing System (HES) කොන්සෝලයේ ඡායාරූපය. ඡායාරුපයේ දැක්වෙන්නේ, බ්‍රවුන්ගේ IBM 360 ප්‍රධාන රාමුවට සම්බන්ධ වූ ලයිට්පෙන් සහ ක්‍රමලේඛන ක්‍රියාකාරී යතුරුපුවරුව, නාලිකාව ඇතුළුව IBM 2250 Mod 4 සංදර්ශක ස්ථානයක HES ය.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආලෝක_පැන&oldid=546971" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි