ආලස්‍යය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ආලස්‍යය යනු, කායික විද්‍යාත්මක අයුරින් සලකන විට සත්ත්වයෙකුගේ ක්‍රියාකාරීබව පහළ මට්ටමක පවතින තත්ත්වයක් වන අතර, සාමාන්‍ය වශයෙන් එවිට ශරීර උෂ්ණත්වය සහ පරිවෘත්තික සීඝ්‍රතාවය අඩු මට්ටමක පවතියි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආලස්‍යය&oldid=372418" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි