ආර්ඩුයිනෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ආර්ඩුයිනෝ
Arduino Logo.svg
Arduino Uno - R3.jpg
Developerarduino.cc
නිෂ්පාදකයාMany
මාදිලියSingle-board microcontroller
Operating systemNone
CPUAtmel AVR (8-bit),
ARM Cortex-M0+ (32-bit),
ARM Cortex-M3 (32-bit),
Intel Quark (x86) (32-bit)
ධාරිතාවFlash, EEPROM
මතකයSRAM
Websitearduino.cc

Software[සංස්කරණය]

ආර්ඩුයිනෝ Software IDE
Arduino IDE - Blink.png
Screenshot of Arduino IDE showing Blink program
සංවර්ධක(යෝ)Arduino Software
ස්ථායි නිකුතුව
1.8.12 / 13 පෙබරවාරි 2020; වසර 2 කට පෙර (2020-02-13)[1]
ක්‍රමලේඛන භාෂා(ව)Java, C, C++
මෙහෙයුම් පද්ධතියWindows, macOS, Linux
පරිගණක වේදිකාවIA-32, x86-64, ARM
වර්ගයIntegrated development environment
බලපත්‍රයLGPL or GPL license
වෙබ් අඩවියarduino.cc/en/Main/Software

අර්ඩුයිනෝ උපත ලබන්නේ 2005 දී ඉතාලියේ "Ivrea Interaction Design Institute" හිදීයි. මෙහිදී මෙය නිර්මණය කළ මැසිමෝ බන්සි, සහ ඩේවිඩ් මෙලිස් වන මොවුන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ වුයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් හෝ ප්‍රොග්‍රමින් පිළිබඳව දැනුමක් නොමැති සිසුන් සඳහා, විවිධ වු පර්යේෂණ කිරීමට හැකි පහසු වේදිකාවක් සකස් කර දීමයි.Arduino යනු නිදහස් මූලාශ්‍ර පරිගණක දෘඩාංග හා මෘදුකාංග සමාගමක්ය, මෙය තනි පුවරු ක්ෂුද්‍ර පාලක කට්ටල නිර්මාණය සහ නිෂ්පාදනය කරයි. එමගින් භෞතික ලෝකය තුල වස්තූන් හා පාරිසරික වෙනස්කම්තු සංවේදක මගින් හදුනාගෙන ඒවා පාලනය කිරීමට හැකි ඩිජිටල් උපාංග සහ අන්තර්ක්‍රියාකාරී වස්තූන් තැනීම සඳහා සහය ලබා දේ. GNU පොදු බලපත්‍ර (LGPL) යටතේ හෝ GNU General Public License (GPL) යටතේ අවසර ලබා දී ඇති නිදහස් මෘදුකාංග හා දෘඪාංග ලෙස මෙම වයාපෘතිෙය් නිෂ්පාදන බෙදා හැරේ. Arduino පුවරු වාණිජමය ආකාරයෙන් ලබා ගත හැකි වන අතර, බොහෝ උපංග ශ්‍රී ලාංකීය වෙළදසැල්වලදී මිලදී ගැනීමට පහසුකම් ඇත.

අර්ඩුයිනෝ බොර්ඩ්[සංස්කරණය]

Shields[සංස්කරණය]

Blink example[සංස්කරණය]

Power LED and Integrated LED on Arduino Compatible Board
Power LED (red) and User LED (green) attached to pin 13 on an Arduino compatible board
#define LED_PIN 13         // Pin number attached to LED.

void setup() {
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);    // Configure pin 13 to be a digital output.
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);  // Turn on the LED.
  delay(1000);          // Wait 1 second (1000 milliseconds).
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);   // Turn off the LED.
  delay(1000);          // Wait 1 second.
}
 1. "Arduino - ReleaseNotes". www.arduino.cc (in ඉංග්‍රීසි). Retrieved 12 February 2020.
 2. "Arduino - ArduinoBoardSerial". www.arduino.cc. Retrieved 20 February 2018.
 3. "Arduino - ArduinoBoardDiecimila". www.arduino.cc. Retrieved 20 February 2018.
 4. "Arduino - ArduinoBoardDuemilanove". www.arduino.cc. Retrieved 20 February 2018.
 5. "Arduino Uno Rev3". www.arduino.cc. Retrieved 20 February 2018.
 6. Smith, (c) 2018, W.A. "Differences Between the Arduino Uno Revision 2 and Revision 3". startingelectronics.org. Retrieved 20 February 2018.
 7. "Arduino - ArduinoBoardUnoSMD". www.arduino.cc. Retrieved 20 February 2018.
 8. "Arduino Leonardo with Headers". www.arduino.cc. Retrieved 20 February 2018.
 9. "Arduino Pro". www.arduino.cc. Retrieved 20 February 2018.
 10. "Arduino Mega official webpage (arduino.cc)". Retrieved 20 February 2018.
 11. "Arduino Nano". www.arduino.cc. Retrieved 20 February 2018.
 12. "LilyPad Arduino Main Board". www.arduino.cc. Retrieved 20 February 2018.
 13. "Arduino Robot". www.arduino.cc. Retrieved 20 February 2018.
 14. "Arduino Esplora". www.arduino.cc. Retrieved 20 February 2018.
 15. "Arduino Ethernet Rev3 without PoE". www.arduino.cc. Retrieved 20 February 2018.
 16. "Arduino Yún". www.arduino.cc. Retrieved 20 February 2018.
 17. "Arduino Due". www.arduino.cc. Retrieved 20 February 2018.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආර්ඩුයිනෝ&oldid=453006" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි