ආරක්ෂණ මෘදුකාංග

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ආරක්ෂණ මෘදුකාංග යනු පරිගණකය හා සම්බන්ධ පරිගණකය ආරක්ෂා කරන වැඩසටහන් වර්ගයකි. ආරක්ෂණ මෘදුකාංග වර්ග කිහිපයකි එනම්:

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආරක්ෂණ_මෘදුකාංග&oldid=355141" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි