ආධානග්‍රාහය

විකිපීඩියා වෙතින්

අවිවාදයෙන් පිලිගතයුතු බවට අදාල ඒකකයක් විසන් පනවා හෝ දේශනාකරඇති මූලධර්මය හෝ මුලධර්ම සමූහය ආධානග්‍රාහය නම්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආධානග්‍රාහය&oldid=327181" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි