ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

පහත දැක්වෙන්නේ, රටවල්, semi-recognized රටවල් සහ codification අනුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ලැයිස්තුවක් වේ.

ස්වයිරී රාජ්‍ය (එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික සහ නිරීක්ෂක තත්ත්ව දරණ)[සංස්කරණය]

රාජ්‍යය ratified දිනය වචන ගණන[1]
ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව Error in Template:Dts: 'September 7, 1978' is an invalid date 40,085

පිළිගැනීමට ලක්නොවූ සහ අර්ධ ලෙස පිළිගැනීමට ලක්වූ රටවල්[සංස්කරණය]

රට දිනය
Abkhazia Constitution of Abkhazia Error in Template:Dts: 'October 3, 1999' is an invalid date


ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "Constitution Rankings". Comparative Constitutions Project (ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2020-04-05.