අ සෝන්ග් ඔෆ් අයිස් ඇන්ඩ් ෆය(ර්)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලිපිය නවකතා මාලාව පිලිබඳ වේ. රුපවාහිනී අනුවර්තනය සඳහා ගේම් ඔෆ් ත්‍රෝන්ස් බලන්න.

A Song of Ice and Fire
ගොනුව:A Game of Thrones Novel Covers.png
North American covers for the first five books, illustrated by Larry Rostant
Author George R. R. Martin
රට United States
බස English
Genre Epic fantasy
Publisher
Published August 1996 – present
Media type print (hardcover and paperback)
audiobook