අ සෝන්ග් ඔෆ් අයිස් ඇන්ඩ් ෆය(ර්)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලිපිය නවකතා මාලාව පිලිබඳ වේ. රුපවාහිනී අනුවර්තනය සඳහා ගේම් ඔෆ් ත්‍රෝන්ස් බලන්න.

A Song of Ice and Fire
ගොනුව:A Game of Thrones Novel Covers.png
North American covers for the first five books, illustrated by Larry Rostant
AuthorGeorge R. R. Martin
රටUnited States
බසEnglish
GenreEpic fantasy
Publisher
PublishedAugust 1996 – present
Media typeprint (hardcover and paperback)
audiobook