අ.එ.ජ. විසින් පැනමාව ආක්‍රමණය කිරීම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
අ.එ.ජ. විසින් පැනමාව ආක්‍රමණය
Operation Just Cause Rangers 3rd sqd la comadancia small.jpg
U.S. Army soldiers prepare to take La Comandancia in the El Chorrillo neighborhood of Panama City, in December 1989.
දිනය20 දෙසැම්බර් 1989 (1989-12-20) – 31 ජනවාරි 1990 (1990-01-31)[1]
ස්ථානයපැනමා
ප්‍රතිඵලය United States victory[2]
රණපත්හු
 Panama (PDF)  United States
සැකිල්ල:Country data Panama Panamanian opposition
ආඥාපතීන් සහ නායකයන්
සැකිල්ල:Country data Panama Manuel Noriegaසැකිල්ල:POW එක්සත් ජනපද George H. W. Bush
එක්සත් ජනපද Maxwell R. Thurman
සැකිල්ල:Country data Panama Guillermo Endara
ප්‍රබලතාව
16,000+ 27,684+
ආපතිකයන් සහ හානියන්
මරණ 205–314
1,906 captured
මරණ 23
324 wounded

Panamanian civilians killed according to[3]
U.S. military: 250
United Nations: 500
CODEHUCA: 2,500–3,000

1 Spanish journalist killed[4][5]
  1. http://www.vetcenter.va.gov/Eligibility.asp
  2. Operation Just Cause: the Invasion of Panama, December 1989
  3. Panama and U.S. Strive To Settle on Death Toll The New York Times
  4. U.S. Sued in Death of a Journalist in Panama NY Times, 24 June 1990
  5. 'It's Been Worth It': Bush – U.S. Troops Take Control of Panama LA Times, 21 December 1989