අාගමික නීතිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සැකිල්ල:Db-same=article=ආගමික නීතිය

සමහර ආගමවල යථාර්ථය සංවිධානය කිරීමේ මූලධර්මය වන නීතිය දෙවියන් විසින් මිනිස් වර්ගයා පාලනය කිරීම සඳහා ලබාදුන් දැනුමක් බව දක්වනු ලබයි. ආගමික අර්ථයෙන් නීතියට දෙවියන් විසින් නියමකර ඇති ආචාර ධර්ම මාලාවක් සහ සදාචාරය ඇතුලත් වේ. උදාහරණ ලෙස එක්තරා දුරකට හලාකා (යුදෙව් නීතිය), හින්දු නීතිය සහ ශාරියා නීතිය(ඉස්ලාමීය නීතිය) සහ කි් ‍රස්තියානි නීතිය දැක්විය හැක.

ශාරියා සහ කි්ී‍රස්තියානි නීතීන් අනෙක් ආගමික නීතීන්ගෙන් වෙනස්වන අතර එයින් කි්ි‍රස්තියානි නීතියට කතෝලික, ඇංග්ලිකානු සහ සාධර්මික පල්ලිවල (සිවිල් නීති සම්ප්ස‍රදායේ මෙන්) නීති මාලාවන් ඇතුලත් වන අතර ශාරියා නීතිය සිය නීතීන් අධිකරණමය පූර්වාදර්ශයන් සහ ප්්‍රතිසාම්‍යයෙන් උකහා ගනී (පොදු නීති සම්ප්ි‍රදායේ මෙන්).

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අාගමික_නීතිය&oldid=241968" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි